املاک و مستغلات در استان پلپونز شرقی

1.آرگولیس منطقه ی شرقی پلوپونیز،بامرکز اداری آن درشهرنافپلیو،اولین پایتخت یونان است.نافپلیوی پیشرفته ،یکی از شهرهای زیبادراروپا ونیز بندرگاه مهمی است.این بخش یونان آب وهوای بسیارمطلوب ومعتدل داردکه یکی از مکان ها مشهور برای تعطیلات درتمام سال است.

2.شهر اقامتی پورتوهلی ،شهرساحلی کوچک با جمعیت 1900نفر متعلق به آرگولیداپرفکچراست.این شهرآرام است وبه زیبایی وجذب توریست هرقسمت از اقامتگاه های جزیره ی دریای اژه ویونانی معروف است.زیبایی این بخش یونان به عنوان ناحیه ساحلی یونانی شناخته شده است. ذکرشده است که که پورتوهیلی مقصد تعطیلات بسیاری از نماینده های شناخته شده ی برگزیده ی بین المللی است .حتی ملکه ی یونانی لیتسیا وبازیکن معروف فوتبال کریستین رونالدو که قادرنیست مجلل بودن این منطقه را منکر شود.

3.جزیره ی اسپتسز با20دقیقه فاصله بادریا وازپورتوهیلی واقع شده است.این مکان بخاطر تنوع رستوران ها ،میکده ها وباشگاه های شبانه معروف است جایی که شما می توانیداغلب به آسانی بسیاری از افراد مشهور را ملاقات کنید.مالکیت قایق های لوکس وشهرت هابرای ماندن دراینجا درهتلی با یک قرن تاریخ هتل پاسیدونیون ترجیح داده می شود که اخیرا جشن صدسالگی آن گرفته شده است.مکان دیگری که برای بازدیدارزشمنداست کیلادااست.روستای خوش منظره تقریبا در10کیلومتری ازپورتوهیلی،برکناره ی خلیج آرگولیک واقع شده برای ظرف های ماهی عالی آن معروف است که به طورروزانه براساس ماهیگیری ازدریای مدیترانه تهیه شده است.

4.نزدیک پورتوهیلی خلیج کوچکی بامنطقهی ساحلی ورونداوجوددارد.نام آن احتمالا ازدزدان دریایی بری بری می آیدکه پناهگاه خلیج کوچک رابرای اجتناب از تعقیب کننده ها وحوادث استفاده کردند.آنها می گویند آب دراین مکان خاص است.اگرشما تصمیم می گیرید تا ملکی در پلوپونیزشرقی بخرید،دربین همسایگان ممکن است یکی ازستاره های هالیوود باشد.بسیاری از آنها همچنین عاشق این بخش از یونان هستند.شان کانری با پورتوهیلی ورون آتکینسون عاشق جزیره ی اندروس شدند.این فهرست بی پایان است وانجا نام های معروفی زیادی شامل هریسون فورد،بروس ویلیس ،کامرون دیاز،تام کروز خواهدبود.همچنین برای بازدیدکننده معروف،که ممکن است همچنین به زودی خانه یونانی پیداکند،این فهرست حتی بزرگتراست.گفته شده که راسل کروز،شکیرا،ساراجسیکا پارکر،آنجلینا جولی وبردپیت،سوفیا ورگارا،جانی دپ،جراردباتلر،لوناردودکاپریو،جان بن جووی،هیوگ جک من،میشل جردن،جنیفرلوپز،مارک انتونی وبسیاری دیگر به خرید ملک ثابت دراین ساحل نگاه می کنند.

5.درسالهای اخیرتعدادهتل ها ومسافرخانه ها دربخش شرقی پلوپونیز به طور مفید درحال رشد است وزیرساخت رابهبود می بخشندکه البته فرایند توسعه ی فعال این منطقه ی زیبا رانشان می دهد.

6.تشکر می کنیم از Grekodomکه به شما فرصت منحصربه فردی برای بدست آوردن خانه تان درپلوپونیز بدهد تابرآبهای بلوری ومنظره خوش نمای یونان مسلط شوید.

7.شرکت Grekodomاداره ی خودش درپلوپونیزرادارد.به یونان ازطریق آشنایی های تورویژه می رویم تا انتخاب کنیم وخانه ای یاملک تجاری بخریم.

اشتراک خبرنامه