املاک در Riviera المپیک (در Katerini). فروش و اجاره خانه، آپارتمان، ویلا و کلبه

1.پیریا(Pieria )یک منطقه ی خوش منظره یونانی موردعلاقه ی توریست ها،درجنوب تسالونیکی واقع شده است.آن همچنین به عنوان منطقه ساحلی المپیکی (Olympic Riviera )شناخته شده است.موقعیت خوب آن وجاده های خوب آن موجب دست یابی آسان به مکان های به یادماندنی پیریا(peria) می شود.کوه المپ(mount Olympus) اقامتگاه باشکوه خدایان باستانی یونانی ،دراینجاواقع شده است.امروزه،آن اندوخته ی ملی معروفی برای بسیاری از گیاهان وجانوران مدیترانه ای فراوان وبرای تنوع آنها است.به خاطر اعتقادمعروف،المپوس (Olympus) یک کوهستان منحصربه فردنیست،آن کوهستانی است که به چندنام مستعار مقدونیه وتسالی تغییر کرده است.

Недвижимость на Олимпийской ривьере

2.هرسال این مکان باتوریست های زیادموردبازدیدقرارمی گیردوتمدن یونان باستان این مکان را با میراث فرهنگی غنی تر می کند.روستای دیون(dion) که دقیقا برروی کوه المپ واقع شده ،یکی از چنین مکان هایی است.منظره ی کامل دریا ازسرازیری های کوه المپ آشکار می شودواگر شما ملکی دراینجا بخرید،شما فرصت عالی برای سیاحت دراطراف آن خواهیدداشت تا نقاط جدیدوشگفت انگیز راکشف کنید.

Недвижимость на Олимпийской ривьере

3.کاترینی(katerini)سرمایه پیریااست.این شهربسیاربزرگ ومدرن ،با فعالیت های تجاری مختلف وزیرساخت های حمل ونقل واجتماعی خوب است.جریان گردشگران زیاد آن به طور مداوم افزایش می یابد وآن رابرای رشد کاترینی ممکن می کند به همین دلیل خرید ملک درمنطقه ساحلی المپیکی به طور کلی ودرکاترینا به طور خصوصی یک سرمایه گذاری خوب محسوب میشود.

Недвижимость на Олимпийской ривьере

4.شهرکوچک وفربنده ی لیتوخورودردامنه کوه المپ واقع می شود.زیبایی آن، آن رامقصدمعروف توریست کرده است اما آن همچنین برای حفظ سبک سنتی مدیریت شده است.این شهربه دوبخش تقسیم می شودیکی پرجمعیت وفعالیت های روزمره علاوه برنقاط سرگرمی مختلف است درحالی که دیگری دارای آرامش است.شماممکن است درخیابان های باریک آن بتنهایی قدم بزنیدوازخانه های قدیمی وسنتی آن لذت ببرید.اگر شما قصدداریدتا از کوه المپ بالابروید ،لیتوخورونقطه ی شروع خوبی است.

Недвижимость на Олимпийской ривьере

5.پارالیاکاترینی(paralia katerini)پاتوق دریایی است که بیشتر افرادجوان به آن علاقه مندند.آن برساحل دریای اژه منطقه ی پیریا واقع شده است.افرادجوان از یونان شمالی وازهمه ی اروپا به آنجا می آیندتا استراحت خوب وتفریح واقعاخوبی داشته باشندورستوران های متعددآن ،کافه ها وباشگاه ها دربین ملاقات کننده هایش مشهوراست.علاوه براین فعالیت بی وقفه ،پالاریا کاترینی به بازدیدکنندگانش زیرساخت توسعه یافته ی این شهر ،چشم اندازهای باشکوه وساحل شنی اش را پیشنهاد می دهد. این ویژگی ها سرمایه گذاران را مشتاق به خرید دومین خانه نزدیک دریای یونان می سازد.آب شفاف بلوری دریای اژه وکوه افسانه ای المپ که درهمین نزدیکی هستند دودلیل برای موردتوجه قرار دادن خریداموال واقعی درپیریا وپارالیاکاترینا به طورخاص هستند.

 

6.پارالیا کاترینا چندباشگاه تنیس وبسکتبال وهمچنین راه های دوچرخه سواری خوبی دارد.کنسولی شهرآن انواع متفاوتی از رویدادهای ورزشی برای آنهایی که دوست دارند تا دستی در والیبال،فوتبال یاورزش های دیگر ساحلی داشته باشند راسازماندهی می کند.آنجا حتی مسابقه ارابه سواری خوبی هست که شما ممکن است ارابه رابرای خنده برانیدیاممکن است انتخاب کنیدتا درچند جمع آوری محلی شرکت کنید.بنابراین شمامی بینیدکه خریدن ملک واقعی دراین بخش از منطقه ساحلی المپیکی لذت زیادی رابرای هریک ازاعضای خانواده تان ،بزرگ وکوچک پدید می آورد.

7.پیریا فرصت های سرگرمی متفاوتی رانمایان می کندکه آرزوهای مشکل بازدیدکننده را برآورده خواهد ساخت وبه اواجازه می دهد تا سرگرمی به سلیقه خودش انتخاب کند.ممکن است انتخاب کنیدتا ازسواحل باشکوه ودریای زلال بلوری ان لذت ببرید یا نظم فعالیت های بیوقفه ی آن راتجربه کنید.

8.لپتوکاریا(leptokaria) نقطه ی گردشگری دیگری است که در25کیلومتری کاترینی و92کیلومتری تسالونیکی واقع شده است.این روستا به طوربرجسته سنت های قدیمی یونان واعتدال اروپایی نمونه راترکیب می کند.اما سرگرمی شبانه دراینجا هرگز فراموش نمی شود.این مکان برای گردشگری طبقه ی ثروتمندهم خوب است وقیمت ها درکافه های آن،باشگاه ها ورستوران ها بسیار جذاب هستند.لپتوکاریا احتمالا فقط پاتوق ساحل دریااست که ایستگاه راه آهن داردوقیمت اموال واقعی آن قابل قبول نیستند،آنهانسبت به بیشترمناطق ساحلی دریونان کمترهستند.روستای کوچک.

Недвижимость на Олимпийской ривьере

9.پلاتاموناس(platamonas)بیشتر برای چرم طبیعی آن وقلعه های نظامی قرون وسطایی معروف است . روستای زیبایی است وساحل دریای خوبی متصل به کافه های معروف ،رستوران ها وباشگاه ها دارد.ساحل پلاتوموناس با موج شکن مصنوعی حفاظت شده است ،بنابراین شما هرگز امواج خشن رادرآنجا نخواهید دید واین مکان امنی برای بچه ها است.

10.پانتلیموناس قدیمی (old panthelemonas )روستای کوهستانی کوچک است که برسراشیبی های کوه المپ نه دوراز پلاتاموناس واقع شده است.آن یک دریای باشکوه ومنظره ی پاتوق ساحلی دارد.پانتلیموناس قدیمی یکی از مکان های زیبا درپیریا است شما می توانیدرنگ های یونانی درست وروحیه یونانی حقیقی رادرآنجا تجربه کنید.ماشین ها درانجا کم هستندوفقط مکان های خاص برای راندن در نظر گرفته شده اند.همچنین به بازدیدکننده ها، پیشنهاد می دهند تا وسایل نقلیه خودرادرخارج از روستا پارک کنند وآنجا را باقدم زدن سیاحت کنند.آنجا رستوران های فریبنده ای که درظرف های شگفت انگیز غذاسرو می کنند وجوددارد.لطفا توجه کنید که همه آن ظرف ها روی نقطه ای طبخ می شوندوفقط سبزیجات به طورمحلی رشد کرده اندوگوشت درانها بکاررفته اند.همچنین برای نان ،آنها آن راآنجا می پزندوآن راتازه ازاجاق سرومی کنند.

Недвижимость на Олимпийской ривьере

11.نیوپانتلیموناس (new pantheleimonas ) روستای کوچک دیگری در پای کوه المپ است.این روستا تاحدزیادی از پانتلیموناس متفاوت است:خانه های آن ،مغازه ها،کافه ها وحتی کلیسای آن اخیرا ساخته شده است وکاملا جدیدبه نظرمی آید.خانه ی محله ای این روستا انتخاب خوبی خواهدبود اگر شما سبک زندگی آرام وارزیابی شده ای رادوست دارید.روستای نی پوری (nei pori )در43کیلومتری ازکاترینی ،درمنطقه ی بسیارجنوبی پیریا واقع شده است.این روستا به خاطر دوچرخه سواری 5کیلومتری درساحل ماسه ای مشهوراست وهرساله جایزه ی "پرچم آبی " اروپا رابرای پاکیزگی دریافت می کند.

12.المپیاکی آکتی(olympiaki akti) روستای دیگری در 8کیلومتری کاترینی است.ساحل بسیارراحت وعالی آن ،منظره های زیبا ونزدیکی آن به کوه المپ ،توریست های مختلفی راجذب می کند.این روستا زیرساخت گردشگری خوبی دارد:هتل های آن هرسلیقه ای راراضی خواهد کرد .رستوران های متفاوت آن و کافه ها غذای باکیفیت برتررا سرو می کنند.جداازاین سواحل معروف،پیریا یک نقطه ی ساحلی زیباترمانند اسکاتینا،ماکریالاس،مفونی،گریتزاوچندتای دیگرراپیشنهادمی کند.همه ی آنها به ترتیب برای تمیزی وراحتی پرچم آبی اروپارا برنده شند.

13.بنابراین شما میبینیدکه پیریا مکان کاملی است که می توانیدترکیب رویایی از دریای پرجلوه وآب وهوای پاتوق دریای بشاش وتوازن چشم اندازهای طبیعی یونان همراه با نفسی که ازروی دریا می آید راتجربه کنید.

اشتراک خبرنامه