املاک و مستغلات در جزیره کرت. فروش و اجاره خانه، آپارتمان، ویلا و کلبه

1.جزیره کرت جنوبی ترین وبزرگترین جزیره دریونان است.خط ساحلی آن به هزاران کیلومتر می رسد وساحل آن با خلیج های کوچک متعدد،غارها وصخره های عمودی احاطه شده اند.این جزیره ی منحصربه فرد درآب گرم مدیترانه ای فرورفته است. از نگاه یک توریست،جزیره کرت مشهورتراز جزایردیگر یونانی است وهرملاقات کننده چند چیزرابرای انجام دراینجا پیدا می کند عاشقان ساحل وآفتاب ازسواحل عالی آن وخلیج های کوچک مجزاشده وروستاهای ساحلی دریای آن که درآفتاب 300روزازسال گرم شده اند لذت خواهندبرد.زیرساخت توسعه یافته ی جزیره کرت ،اقامتگاه های لوکس دریایی آن وهتل ها وطبیعت ملموس گیج کننده ی آن این جزیره را نقطه ی مشهوری می سازد که بسیاری از مردم ملکی بخرند.جدااز مناظر حیرت آور خیره کننده باافق،کرت برای تاریخ غنی اش مشهوراست.اگربه تاریخش مشتاق هستید،شما ازدیدن مکان های به یادماندنی ودیدنی مختلف آن لذت خواهیدبرد.آن دراینجا بودکه شهر باستانی یونان اروپا پدیدارشدوپس ازآن اساس فرهنگ یونان باستان واروپایی واقع شد.مصنوعات آن درموزه های کنوسوس،فستاوگورتینا به نمایش گذاشته شده است.

Недвижимость на острове Крит

2.جزیره کرت مشابه دانشگاه مینیاتوری پراززیبایی وتئاترهای مختلف است. ممکن است با اثری روبرو شوید که زندگی شما برای سیاحت وبرای کشف همه ی بخش های این جزیره کوتاه باشد.اما اگرشما ملکی دراینجا بخرید،شما بلیط جادویی را برنده خواهیدشدکه به شما اجازه می دهد تا کرت رادوباره ودوباره هم بازدیدکنید.

3 .کرت به 4بخش تقسیم شده است :هراکلین،چانیا،رتیمنو ولاسیتی،بامرکزاداری آن درآگیوس نیکولاس.نوسوس(Knossos) پایتخت باستانی آن بودوکاوش های باستانی مجموعه بزرگ معماری باقصرآن ،ویلاهای متعددوجاده ها وردیف های درخت راکشف کرد.وقتی قصرنوسوس تقریبا به مینوس وابسته شد،پادشاه افسانه ای آن،شهرباستانی کرت رامینوان نامید.یونانیان بعداپایین ترازاینجا ساکن شدنداما آنها همچنین فرهنگ مینوان رابرای احترام بیشتر حفظ کردند.وشایدآن دلیل این است که چرا آنها معتقدند که زئوس ،مادرتوفان یکی ازغارهای کرت رابرای بچه های تازه متولدشده اش ازپدرشان انتخاب می کند وخدای توانا بچه هایش راسالها درکرت به خوبی رهاکرده است.آب وهوای کرت یکی ازمعتدل ترین وسالم ترین آب وهواها دراروپا است.این جزیره همچنین برای موقعیت زیستی منحصربه فردش معروف است. نزدیک ترین کارخانه دویست مایل دورتراز کرت واقع شده است.فصل شنا درپایان آوریل شروع می شودوتانیمه ی نوامبرپایان می یابد.زمستان کرت کوتاه ومتوسط است ودما هرگزپایین تراز 13-18نمی آید.وحتی درمیانه ی زمستان دمای آب 16می ماند.سابقه فعالیت مشاورین املاک درکرت طولانی است چون توسط توذیست هایی کشف شد که تعطیلات درسطح بالا رادوراز شلوغی شهرهای بزرگ دربین خرابه های باستانی وطبیعت دست نخورده می گذراندند. دریای آن به صورت نورگذران وشفاف بلوری می ماند.طبیعت این محل به دارا بودن نقاط بکراز جمله جانداران وگیاهان دست نخورده معروف است.قیمت های ویلا وآپارتمان دراینجا بالاتراز سرزمین یونان نیست.هربخش کرت غرابت خودش درباره ی چشم اندازهای طبیعی آن وملک پیشنهاد شده برای فروش دارد.

 

Недвижимость на острове Крит

 

4.هراکیلون بزرگترین منطقه کرت است وپایتخت آن همچنین همان نام رادارد.آن مرکز اداری جزیره است.دراین منطقه تعدادزیادی مراکزتوریستی ساحل دریای بزرگ مانند خرسونیسوس،مالیا،استالیدا وآگیاپلاگیا وجوددارد.خط ساحلی باتعدادزیادی ازغارهاوخلیج های کوچک خوش منظره وانواع گوناگونی ازهتل های خوب مشهور است.این منطقهمورد مناسبی برای خریدن ملکی است که شمابرای اجاره ی آن برنامه ریزی می کنید.فرودگاه بین المللی بسیاربزرگ است که در آن صدها پروازمنظم وچارتری درتمام سال انجام می شود.کلیساهای متعدد که تاریخ آن به سالهای مختلفی برمی گردد دراینجا زنده شده اندونیز خانه های کلاسیک باسلیقه باسبک بالکانی تزئین شده اند.این شهر همچنین به خاطر قصرنوسوس که درچندکیلومتری هراکلیون واقع شده مشهور می شود.جواهری باتصویرزنبورکه طلسم کرت نامیده میشود دراینجا پیداشدوجواهرفروشان محلی کپی هایی ازروی آن ساختند.قیمت های ملک درکرت از1150یوروبرای هرمترمربع شروع می شود.

 

Недвижимость на острове Крит

 

5. منطقه ی لاسیتی شامل شهرهای آگیوس نیکولاس،الوندا،ایسترون،لروپرتا وسیتیا می شود.این منطقه دربخش بسیارشرقی کرت واقع می شود وآن دره ها ی حاصلخیزوسواحل فراوان رانمایان می کند.ساحل فینیکوداسوس معروف همچنین دراینجا واقع شده است.هرکس این منطقه رادیده است خواب خریدملک دراینجا رامی بیند.اگیوس نیکولاس،مرکزاداری این منطقه ،دربخش شمال غربی خلیج کوچک میرابلوواقع شده است.اقامتگاه های دریایی شیک دراینجا واقع شده اند.گاهی اوقات آنها "crete St Tropes" نامیده شده اند.این نمادآگیوس نیکولاس،پایتخت آن دریاچه ی ولیاگمنی است.ارتباط های شبکه ای آن بادریا وافسانه ی باستانی می گوید که الهه ی اتن خودش را دراینجا شستشو می دهند.اگرشما خریدن ملک دراینجا راموردتوجه قراردهید ، شما باید حداقل 220000یور بابت خانه ویلایی یا یک آپارتمان بپردازید.

Недвижимость на острове Крит

 

6.الوندای معروف دربخش غربی خلیج کوچک میرابلا واقع شده است و درتمام دنیا به خاطر کتاب پرفروشش به نام جزیره نوشته ی A.heathlopeنویسنده ی معروف بریتانیایی معروف شده است.گرانترین وراحت ترین هتل ها وکافه هاورستوران های معروف درالونداونیزتعدادی ازفروشگاه های کوچک وبزرگ مختلف واقع شده اند.کسانی که به سبک تعطیلات لوکس وپیشرفته علاقمندند این اقامتگاه دریایی رانتخاب خواهندکرد.زمان در اینجا به کندی میگذرد،بنابراین استراحت و صرف اوقات فراغت در این مکان پیشنهاد می شود.معمولا اشخاص مشهور دراینجا ملک می خرند و ویلاهای برجسته ای بااستخرشنای درالوندا می سازند.ملک الوندا درکرت گران وبسیار لوکس است وآن نیازهای تقاضاکننده های بیشتر وخریداران پولداررا بر آورده می کند.هتل ها ورستوران های گران،زمین های گلف وباشگاه های قایق رانی وبوتیک های گران همچنین دراینجا واقع شده اند.قیمت ملک الوندااز320000یوروشروع می شود.

Недвижимость на острове Крит

 

7.منطقه ی رتیمنو شامل شهرهای رتیمنو،پانورمو،پلاکیاس،آگیاگالینی وبالی می شود.ونیتیان شهر رتیمونامیده شد وتجارت دریایی اینجا درآن زمان پیشرفت کرد.مالواسیا شراب ناب معروف تولیدشده درهمسایگی دره ی مالوسیوازاینجا صادرشدوبشکه های شراب به تمام اروپا وحتی مستعمره نشین های پرتغالی درهندبرده شد.رتیمنو مناظر کوهستانی مجلل،سواحل زیبای مهیج ونیز موسیقی کرت مجاز،روستاهای قدیمی وهتل های لوکس را پیشنهاد می کند.این بخش کوچکترین منطقه ی کرت است که بین کوههای سفیدوکوه سیلوریتیس واقع شده است.مناظرگیج کننده ی مناطق کوهستانی بزرگ آن زندگی دراینجا رارمانتیک ومکانی خاص می کند .دربخش شمالی این منطقه شما سواحل ماسه ای شگفت انگیز باطول 16کیلومترراخواهیددید.ماسه ی طلایی ان مزیت نادراست وهیچ شهردیگری درکرت نمی تواند چنین چیزی راخودستایی کند.مالکان ملک محلی مغروربه این هستند که این منطه طولانی ترین ساحل درکرت را دارا است.شما می توانیدعلایم واضح سبک ونیزی درمعماری شهر رادرملاحظه کنید.دروسط رتیمنو شهری قدیمی می توانید ببینید ،به نام ریموندی که تاریخ ان به قرن 17برمی گردد.موزه ی باستانشناسی محلی ،قلعه ی فورتزا ی ونیزی وصومعه ی آرکادی ارتودوکس از مکانهای ارزشمند هستند.قیمت های ملک دررتیمنو1000یورودرهرمترمربع شروع می شود.

Недвижимость на острове Крит

8.منطقه ی چانیا شامل شهرهای جورجیاپولیس،کیورناس،چانیا،آگیامارینا،گرانی وپالئوخورا می شود.این قسمت سرسبزترین بخش کرت است چون اغلب درزمستان اینجا بارانی است.کوهستان سفید،منطقه ی کوهستانی اصلی این منطقه باجنگل های سرو که مشابه پوشش گیاهی لوکس کرت مینوان است پوشیده شده اند.دررسوم شهرچانیاشما قبرهای سربازان روسی وافسران دریایی کشته شده نزدیک جزیره کرت درسال 1897 -1911راخواهیددید.بعدازاین ستون هرمی شکل سنگی به یادماندنی باستاره ی پنج پر بربالاب آن وجوددارد.افسانه ان می گویدکه 33سربازروسی کشته شده درکرت درجنگ جهانی دوم دفن شدند وبه آرامش ابدی دراینجا رسیدند.جدااز تاریخ غنی آن،منطقه ی چانیا برای تنگه ی سامریه آن معروف است.این تنگه معروفترین دراروپا است وهرتابستان آن هزاران توریست راجذب می کند.خریدملک درچانیا به شما شانس خوبی می دهدتا بعدازاین درمکان هیجان انگیزی زندگی کنید.مسیرسفردرتنگه 18کیلومترطول می کشد و چند ساعت قدم زدن به شما شانس کشف زیبایی باستانی آن راخواهدداد.نقطه ی شروع 1250متربالای سطح دریا واقع شده است.درون تنگه شما دوکلیسای باستانی خواهیددیدوخانه های کرت قدیمی روستای سامریایی اولیه که بازسازی شده اند.قدم زدن شما 6ساعت طول خواهدکشیداما به طور یقین ارزش این تلاش را دارد:شنادرآبهای زمردی دریای لیبی وحمام آفتاب برروی ساحل شنی سیاه برای این تلاش پاداش خوبی خواهدبود.قیمت های ملک دراین بخش کرت از1500یورودرهرمترمربع شروع می شود.اگرشما به خرید ملک دریک جزیره معروف باتاریخ منحصربه فرد آن موردتوجه قرارمی دهید،سنت های باستانی ومهمان نوازی ونیز طبیعت زیبای آن معروف است بنابر این کرت با قیمت های معقولش بهترین انتخاب شمااست.

اشتراک خبرنامه