ملک در جزیره رودز. فروش و اجاره خانه، آپارتمان، ویلا و کلبه

1.جزیره Rhodes،این پری دریای مدیترانه ،ترکیب جادویی اززیبایی طبیعی وفرهنگ باستانی است.یونسکو به پایتخت این جزیره عنوان مکان موروثی فرهنگ دنیا اعطاکرد.جزیره Rhodes،مکان کاملی برای خریدملک برای شما است.

2.میزان جمعیت این جزیره 120000نفر وخط ساحلی آن تقریبا 220کیلومتراست.آن فرصت های منحصربه فردی برای انواع مختلف سرگرمی واستراحت ایجادمی کند.دراینجاشمامی توانیدازآرامش مجزاشده ی آن لذت ببرید وساحل های نه چندان شلوغ ونیز نظم های زیادمراکزتوریستی بزرگ آن مانند Rhodes،پایتخت جزیره،lalissos،شهرکوچک فریبنده ی کناردریا،Kalitea،چشمه آب معدنی،Faliraki، محل رفت وآمد توریست ها راتجربه کنید وازجشن های شبانه ی کامل آنها لذت ببرید.احساس خستگی براعضای جوانتر خانواده شما درهریک ازاین دوRhodesغلبه نمی کند:بازدیداز دریای کلمبیا برای تعطیلات خانواده کامل است.

Родос

 

3.بنابراین شما می بینیدکه اگر شما تصمیم به خرید ملک در Rhodesبگیرید،فرصت بیشتری خواهیدداشت تا تعطیلات کناردریایتان راهیجان انگیزتر بگذرانید.برای یک تغییر،شما قادرخواهیدبودتا از گردش های جالب وسفرهای راهنمایی شده ی زیادی لذت ببرید:جزیره Rhodeدرجذابیت های طبیعی وتاریخی منحصربه فرد غنی است.شما قادرخواهیدبودتا قلعه های باستانی آن که تاریخ آن به قرون وسطی برمی گردد ونیز مکان ها وذخایر باستان شناسی رابازدیدکنیدوصومعه های ارتودوکس Rhodesومسجدهای مسلمانان تجربه کنیدوهیچ ملاقات کننده ای هرگز دره ی پروانه ی معروف وبسیاری ازنقاط رمانتیک که محل بوسه ی دودریا نامیده شده است راازدست نمی دهند.وبچه های شما خوشحال خواهندبود اگر شما آنها رابه بخش سرگرمی ،پارک آبی وآکواریوم دریایی ببرید.

Родос

4.انهایی که مشتاق به ورزش های زیادی هستند ودوست دارند تا سطح ادرنالینشان راحفظ کنند آن رادراینجا دوست خواهند داشت.Rhodesچنین افرادتقسیم کننده ی فرصت ها ی شگفت انگیز پیشنهاد می کندتا غواصی وشنارایادبگیرند ،همه نوع ممکن ورزش ها وسرگرمی های آبی را تجربه کنید.

5.وقتی شما ملکی در Rohdesمی خرید،همراه با مکانی برای لذت بردن همه نوع تفریح،شما قسمتی از افسانه ها واسطوره های یونان باستان رادریافت خواهیدکرد. این افسانه ها اطمینان می دهد که آن دقیقا درجزیره Rhodesبودکه هلیوس ،خدای خورشید،برای ازدواج با دختر خدای دریا ،حوری زیبای Rhodaانتخاب شد.واین چنین احساس بزرگی است،فقط برای اینکه بداندکه مکانی وجوددارد درجایی که دریای لاجوردی گرم شده باخورشیدمهربان یونان کاملا مال خودتان است واینکه به شما هرزمان خوش آمدگویی می کند.خصوصا اگرشما توجه کنید که فصل کناردریا دراینجا ازمی تااکتبربسیارطولنی است.

Родос

6.جزیره Rhodesبا دودریا احاطه شده است:دریای اژه درغرب ودریای مدیترانه درشرق.دریای اژه ناهمواروطوفانی است وآب فیروزه ای آن تماشاچیان ورزش های دریایی راعلاقه مند می کند.قایق رانی وموج سواری ورزش های معروف اینجا هستند.وآنهایی که طرفدار سواحل ماسه ای آرام هستند آب های آرام آبی تیره دریای مدیترانه راترجیح می دهند.

Родос

8.خریدملک درجزیره Rhodesبسیارساده است.مدیران باتجربه شرکت پیشرفته Grekodomبه شما درانتخاب آپارتمان یا خانه ای که برای شما ایده آل است کمک خواهندکرد.آنهابرای شما اطلاعاتی درباره ی قیمت های ملک Rhodesفراهم خواهندکرد وآنها به شما همه نوع کمک وحمایت برای کامل کردن همه تشریفات خرید ملک راارائه خواهند داد.همه شما نیازدارید تا اولین قدم را برداریدوآن یونان رابه نزدشما خواهدآورد.

اشتراک خبرنامه