املاک و مستغلات در تسالونیکی. فروش و اجاره خانه، آپارتمان، ویلا و کلبه.

1.تسالونیکی،بزرگترین شهر مقدونیه،اغلب به عنوان پایتخت جنوبی یونان اشاره می شود.افسانه ای قدیمی می گویدکه آن توسط کازاندر،تزارمغدونیه کشف شد وبه نام همسرش تسالونیکی نام گذاری شد.درآن روزهای باستانی اونمی توانست تصورکند که این شهر به این شهرت خواهدرسیدوآن زیرساخت های توسعه یافته ی زیادی رابدست خواهدآورد.

Недвижимость в Салониках

2.خریدملک درتسالونیکی چه آن خانه ای ییلاقی باشدیادرشهریاجزاین،آپارتمانی دروسط شهر،انتخاب عالی برای سرمایه گذاری دارایی است.شماممکن است ملکتان را به صورت خانه دوم یاتعطیلات استفاده کنیدیابخواهیدپایین ترازآنجاساکن شوید.انتخاب دیگراجاره دادن آن است.یونان ،سرزمین مشهوربه دریاهای گرم وآب وهوای معتدل ،بیشتر توسط توریست های خارجی موردتوجه است که می خواهند به شما اجاره ی خوبی بپردازند.

3.همچنین باید ذکرشودکه مکان هایی همیشه برای همسایگان جدید دوست داشتنی هستند.تحمل یونانی،صمیمیت ونگرش دوستانه ی انها موروثی است،این ملت بایدیادبگیرند نازنده بمانند وسرزمینشان راباهمه نوع همسایه تقسیم کنند.باتوجه به اکنون ،آسایش تسالونیکی آن رامحلی ایده آل برای زندگی می کند.

 

4.تسالونیکی به خاطرحمل ونقل دریای که رتبه دوم بعدازآتن رادارد مشهوراست ونقش حیاتی دراقتصادیونان ایفامی کند. حمل ونقل دریایی وجودداردواززمان های باستانی رونق می یابد.خدمات گذرگاهی منظمی وجودداردکه شهررابه جزایرمعروف یونان وسرزمین های خارجی مرتبط می کند.

5.ساختمان های شهر به یکدیگر مانند آبشارها متصل اندوآن دیوارزیبای خیابانهای آن رادرست می کند.برای ایجاد زیرساخت های حمل ونقلی راحت تر،انجمن های محلی تصمیم گرفتندتا مترورادرآنجا بسازند.

Недвижимость в Салониках

6.برای کسانی که دوست دارند سفرکنند یا کسانی که سفرهای تجاری زیادی انجام می دهند،تسالونیکی انتخاب خوبی است.پروازهای منظم ،فرودگاه مغدونیه رابه بیشترکشورهای دنیا متصل می کند.پایتخت جنوبی یونان دومین شهربزرگ آن ونیز یک مرکز تجاری وصنعتی مهم است.دراینجاشما می توانیدعوامل دارویی،تنباکو وغذایی راپیداکنید.

7.اما ویژگی مهم دیگری که شمامی پذیرید برای خرید ملک درتسالونیکی ،آثارتاریخی غنی وزندگی فرهنگی پیشرفته ی آن است.این شهرغنی از آثارتاریخی مختلف وساختمان های تاریخی است که تاریخ آنها به اوایل دوران مسیح وروم برمی گردند. یونسکو برخی از ساختمان های شهررامکان های موروثی دنیا اعلان کرد.اینها کلیسای dimitry solun،طاق نصرت latomu،ساختمان گنبدی شهر،خیابان صوفی وخیابان کلیساهای روحانی،قصرAkhiropitios،خیابان کلیسای Pantheleimon،صومعه ی Latomuوبرخی دیگرهستند.معماری آن غالب ونمادتسالونیکی مشهوربه قلعه ی سفید است.

8.همه نوع جشن،مسابقه،کنسرت ودیگررویدادها که دراینجابرگزارمی شود،زندگی فرهنگی مردم شهروبازدیدکنندگان آنرا راحتتر و هیجان انگیز ترمی کند.جشن اولین سینمای بین المللی درسال 1960دراینجا برگزارشدودیگری درسال 1999در تسالونیکی برگزارشد.علاقمندان به خرید همچنین آنها رابه اینجا علاقمند می کند.این شهر سرزمینی برای نمایشگاه تجاری بین المللی است که سالیانه برگزارمی شود.بحث موثردیگر درمطلوبیت خریدملک درتسالونیکی است.

9. تسالونیکی پایتخت جوان اروپادرسال 2014معرفی شد.دانشجویان زیادی وجودداردواین شهر بیشتر موردعلاقه ی افرادجوان است همچنین برای جشن های شبانه اش معروف است .دراینجافهرستی از چندباشگاه هست که خوشحال به دیدن هرمهمان صرفنظراز سن آنها هستند:clubvogue،clubehouse ،limanirock&roll ،matterclub ،minibar.همه این ویژگی ها زندگی شما رادرتسالونیکی بسیارراحت واین شهر را بسیارجذاب می کند. به این معنی است که قیمت ملک تسالونیکی وارزش تجاری آن هرگز پایین نخواهدآمد.

10.دراینجا اما دلایلی وجودداردکه به شما کمک می کند تا انتخاب مطلوب تسالونیکی راانجام دهید:

*زیرساخت بسیار پیشرفته

*همچنین دودانشگاه بزرگ که دراینجا وجود دارد:دانشگاه Aristotleودانشگاه Macedoniaکه جزء بهترین مراکز علمی شبه جزیره بالکان به حساب می آیند.

*دریای تسالونیکی که ساحل آن بزرگترین ساحل دراروپاست که یک مکان بزرگ برای پیاده روی ودویدن آهسته است.

*درشهرموزه ها ،کلیساهای مسیحیان ومعابد تاریخی زیادی وجوددارد.

*مردم عوام براین عقیده اند که فضای شهر بسیارخاص وپرازسحروجادو است.

*تعدادزیادی مراکز خرید بزرگ،مشروب فروشی ،قهوه ومیخانه نیز وجوددارد.

* تاریخچه غنی ووجود شهرهای تاریخی زیاد وبناهای یادبودباقدمت زیاد.

*موقعیت بسیارعالی که خیلی از دریایChalkidhikiدورنیست.

*فقط تعدادکمی ازحومه تسالونیکی ممکن است به عنوان مراکز خریدمهم به حساب آیند.

املاک

Perea

خریدوفروش املاک درحومه تسالونیکی ازقبیل روستای پریا راه خوبی برای سرمایه گذاری شما محسوب می شود.روستا برروی ساحل دریای اژه واقع شده است،ودارای زیرساخت بسیار پیشرفته ای است،اماملک دراینجا بسیار ارزانتراز شهر است.ساختمان های جدید زیادی دراینجا بنا شده است واکثرادارای دواتاق ویا خانه های آپارتمانی هستندکه همه آنها منظره باشکوه روبه دریا دارند.

املاکNei Epivates 

روستای Nea Epivatesبعداز روستای پریا قرار دارد.حتی مردم بومی به سختی می توانند به شمابگویندکجایک روستا به پایان میرسدوازکجاروستای بعدی شروع می شود.خط ساحلی Nea Epivatesادامه طبیعی خط ساحلی پریا ودوی روستای دیگراست که دارای شمارزیاد کافه ساحلی ، مشروب فروشی ،رستوران هاومیخانه هایی است که شما لذت خواهیدبرد.شنزارهای باشکوه ،مغازه های منظم ویک انتخاب ملک بااجاره منطقی ومعقول روستایNea Epivatesرا به یک مکان جذاب تبدیل کرده است.

املاکAgia Triada 

روستای Agea Triadaبعدازروستای پریاو نیااپیویت قراردارد .آن یک مکان توریستی کوچک بازیرساخت توریستی عالی است.ساحلش بسیار زیبا وقیمت املاکش بسیارپایین ترازNea Epivatesاست زیرا این روستا دورتر از شهر تسالونیکی نسبت به دو روستای قبلی است.امابه خاطرجاده سریع السیری که روستا رابه فرودگاه تسالونیکی وبعد ازآن به خودشهر متصل کرده است شما این فاصله رااحساس نخواهید کرد.

 

املاکMichaniona 

Mikhanyonaیک روستای ساحلی بسیار جذاب وزیبا است واملاک آن یک انتخاب ایده ال است که بسیاربزرگ ازلحاظ وسعت است وبیشتر شبیه به یک شهرکوچک بامغازه ها،کافه ها،بیمارستان هاست ومسیردریایی بسیارجذاب که ازجلوی آن می گذرد نمای جالبی به روستا داده است.

املاک Nea Iraklia 

Недвижимость в Салониках

اگرشما رویای داشتن یک خانه درشبه جزیره Khalkidhikiرادرسردارید امادرهمان زمان ،شماعلاقه مند خواهیدبودتانزدیک به شهرتسالونیکی باشد،روستایIrakliyaدقیقا همان جایی خواهدبودکه شما دوست دارید.بسیاری ازیونانی هااینجا ملک خریداری می کنند تابیشتر زمانشان رادرتابستان اینجا بگذرانند.آن مکان بسیارزیبا باجاذبه های توریستی خوب است ،جشن های آن احتمالا درحومه شهرجزء باشکوهترین مراسمات است ،دریای آن به تمیزی کریستال است وقیمت های املاک آن نیز بسیار مناسب است.تنها چیزی که باید درنظرداشته باشید این است که روستای Irakliyaبه این خاطرباروستاهایPereaوNea Epivatesتفاوت داردزیرا دریای منحصربه فرد آن مانندیک پناهگاه به حساب می آید.این بدین معنی است که درزمستان شما درآنجا احساس آرامش ،آسایش خاطر خواهیدکرد امااین دقیقا همان چیزی نیست که ماهنگام زندگی درشهرهای بزرگ شلوغ وپرسروصداازدست می دهیم.کارمندان شرکت پیشرفته Grekodomبه شما درانتخاب املاک مورد علاقه شما درشهر تسالونیکی ،حومه آن یابخش های دیگریونان کمک خواهند کرد،وآنها همچنین شما راازتشریفات قانونی واداری آگاه خواهندنمود.

 

اشتراک خبرنامه