املاک و مستغلات در جزایر ایونی

1.جزیره های یونان گروهی ازجزایری راشامل می شوند که درامتدادسواحل غربی یونان گسترش یافته اند.این مجمع الجزایر در دریای یونان بوجودآمده اندوشامل هفت جزیره بزرگ وتعدادی جزیره کوچک هستندو بعضی از آنان دارای زمین های خشک هستند.مرد م در زمان های باستانی دراینجا زندگی می کرده اند وجزایر به خاطر پیشینه غنی فرهنگی وتاریخی خود مشهور شده اند. Venetiaدرشمال ایتالیا طی چندین قرن آنها رادراختیار داشته واین حقیقت درساختار معماری این مناطق به خوبی نمایان است.با این وجود هنوز مناطق Ionicsسبک وسیاق وساختار معماری خود راحفظ کرده اند.

2.آنچه که این جزایر رامنحصربه فرد ساخته ،آب وهوای ملایم پوشش گیاهی مدیترانه ای پربرکت آنها است.فصل شنا اینجا طولانی است :آب به اندازه کافی درماه مه گرم شده وتاماه اکتبر گرم باقی می ماند.به خاطر پوشش گیاهی فراوان تابستان درمناطق Ionicهرگز زیاد گرم نمی شود.حتی درداغ ترین روزهای سال دمای هوا از39درجه سانتیگراد بالاتر نمی رود.همه جزایر به آسانی در دسترس هستند.شما میتوانید ازیک گذرگاه ازسواحل پیریا (آتن)عبور کرده یا بایک هواپیما.درهریک ازجزیره ها فرودگاه وجوددارد. آیا شما قصدخریدملک درجزایر یونان راندارید؟انتخاب بزرگ!مادناو بروس می خواهند زمین شخصی در Corfuداشته باشند،وآنهابرنامه دارندتابزودی صاحب ویلای ساخته شده باشند.پادشاهان وسیاستمداران عالیرتبه این منطقه رادوست دارندوبیشتر ایام تعطیلات خود رادراین جزایر می گذرانند.املاک Ionicیک سرمایه گذاری خوب برای شماست که آنرابخرید وصاحب تفریحگاه عالی شوید.

3Kerkiraشمالی ترین جزیره یونانی است وشهرت آن به خاطر زیبایی های طبیعی آن است.درزمان باستان کرکیرا منبع الهام برای شاعران وهنرمندان معروف بود.هیچ قلبی نمی تواند چشم اندازهای رمانتیک آن ،درختان سرووزیتون،سواحل بزرگ ودریای آبی زلال رااحساس نکند.دراینجا شما می توانید یونان باستان وخرابه های ونیزی ،قلعه های قدیمی وکلیساهای مجاوریکدیگرراببینید.این جزیره توریست های زیادی را جذب می کندو زیرساخت های توسعه یافته ای دارد اما آن روستای آرام قدیمی برای بقا وحفاظت سبک وسنت درست مدیریت شده اند.

4.کفالونیا بزرگترین جزیره ازمجمع الجزایرهای یونانی است.زیبایی طبیعی آن وآثارتاریخی آن رامشابه کرکیرا ساخته است.جنگل های کاج ان ،سواحل آفتابی وغارهای مجزابرای پیاده روی مناسب هستند.شما می توانید دریاچه ی منحصربه فرد ملیسانی راکه درون یک غارطبیعی واقع شده است ببینید.سقف آن اززمان های دورپاین امده اما زیبایی دریاچه از خاطره ها پاک نمی شود.جاهای دیدنی دیگر جزیره کفالونیا شامل غار مسینیان وقلعه های باستانی درشهرفیسکارو می باشند.هرسال محله ها صعودمریم به آسمان را جشن می گیرند،شما می توانید نظره ی حیرت انگیزی راببینید.تعدادزیادی مارهایی درون کلیسایی درروستای مارکوپولوجمع می شوند.هرمار نشان هلالی شکلی روی سرش می پوشدوآنها هرگز شخص رانیش نمی زنند.ساحل میتروس بهشت واقعی است.ماسه های سفیدش،صخره های شیب داروآب شفاف کریستالی واحساس باورنکردنی وبه یادماندنی.

5.جزیره لفکادات موردعلاقه ی بسیاری از توریست ها ومحلی ها است.سواحل آرامش بخش بزرگ آن دورتادوراقامتگاه ها ومیکده ها رااحاطه کرده اند.افرادجوان درآنجا تمام شب می رقصند.جاده های محلی برای سفر آسان هستند واین جزیره به بازدیدکنندگانش مکان های تاریخی زیادی راپیشنهاد می کند:معبد فانروننی،خرابه های صومعه ی باستانی وشاعره ی یونان باستان ساپهومنتخب برای پریدن به دریا.برای درک کامل حس این جزیره ،از روستای کاریا درکوهستان آن بازدیدکنید:روستاهای مهمان نوازبرای شما غذاهای سنتی سرو خواهند کرد.

مناظر زوکینتوس زیاد از جزایردیگر یونانی متفاوت نیست:صخره های شیب دارروی سواحل غربی آن وسواحل شیب دار که ردپایی ازان درسبک ومعماری زاکینتوس باقیمانده است. زوکینتوس خانه ای با گیاهان نادر متعدداست وآنجا تنها مکانی دراروپا است که شما می توانید لاکپشت دریایی راببینید.کلیساها وموزه های باستانی،غارهای زیباودریای لاجوردی زاکینتوس منطقه ی توریستی را متفاوت می کنند.

6.به دشواری می شود فردی دردنیا پیدا کرد که رویای خرید ملک درجزیره یونانی رانداشته باشد.برای به واقعیت پیوستن رویا یتان وخرید ملک درکورفو،کفالونیا یا زوکینتوس ،با Grekodomپیشرفته قراردادببندید.این شرکت همچنین میزان زیادی از خدمات مرتبط با ساخت ملک دریونان وجزایرآن را فراهم می کند

اشتراک خبرنامه