اجازه دادن به املاک و یونانی و مستغلات برای اجاره

1.اگرشماملکی دریونان می خریداما تمایل ندارید تمام سال درآنجا زندگی کنید،اجاره دادن ملکتان می تواند برای شما درآمدخوبی داشته باشد.به تازگی خریدن ملک دریونان، میان اروپاییان رایج شده است.پولی که شما برای خریدخانه سرمایه گذاری می کنید خیلی زود به شکل اجاره برگردانده می شود.شرکت ما به شما کمک خواهدکرد تا مستاجران قابل اطمینان پیداکنید،چک بکشیدوتوافق اجاره راامضاکنید،اجاره رابه حساب بانکی منتقل کنید وما عموما مواظب اموال شما خواهیم بود.

2.فصل تابستان درشبه جزیره ی چالکیدهیکی وهمچنین دربخش های دیگری از یونان درآوریل واواخر اکتبر شروع می شود.خارجیان زیادی ترجیح می دهندتا خانه ای برای تمام سال نه فقط چندماه تابستان اجاره کنند.میانگین اجاره به عوامل زیادی مانند نوع ملک،مدت اجاره،فصل،فاصله با دریا وابسته است.برای مثال،اجاره متوسط ویلای دوطبقه با باغ که مشرف به دریا نیست مقدار10000برای هرسال یا150برای هرروز دراجاره کوتاه مدت خواهدبود.اگر می خواهیدآپارتمانی مشرف به دریا درفصل تابستان اجاره کنید،آن 40-55برای هرروز برای شما هزینه خواهدداشت.

3.کارشناسان واقعی ملک می گویندکه قیمت های ملک دریونان اکنون بسیارثابت است. و غیرمحتمل است که قیمت ها کاهش

یابد چون این کشوردربین توریست ها وسرمایه گذاران سرمایه بسیارجذاب می ماند.

 

اشتراک خبرنامه