پشتیبانی برای گرفتن ویزا به یونان توسط شرکت توسعه Grekodom

حمایت شرکت Greekdomدر جهت گرفتن ویزا

هدف این شرکت در محدوده خدمات داده شده به مشتریان آن ودرافزایش کیفیت خدمات مشتریان می باشد.بااین اصل هدفمند،این شرکت خدمات حمایتی پیچیده ی ویزا به مشتریان آن را فراهم میکند.درخواست برای ویزای یونان ممکن است مراحل مشکلی داشته باشد،اما کارکنان شرکت ما به شما تضمین خواهند دادکه کاملا درتکامل این روش ها واسناد کمک کنند.خدمات پشتیبانی ویزا شامل تکمیل دوساله به اضافه درخواست ویزای ورودبه یونان می باشد که نیازمند است مشتری حداقل کلیه مدارک مورد نیاز را فراهم کند.درمورد خرید شخصی ،همچنین به مشتریانمان در درخواست برای جواز اقامت (residence permit ) کمک می کنیم.خدمات گوناگون دیگری به مشتریانمان پیشنهاد می کنیم مشروط براینکه آنها را به بیمه درمانی بجهت دیدن یونان نیازمندمی کند.خدمات پشتیبانی ویزا همراه باجنبه های دیگرعملکردهای شرکت Greekdomبه کیفیت بالاتروزمان کوتاهتر خدمات وتضمین نتایج بهتر اطمینان می دهد.

 

اشتراک خبرنامه