مسافرت با قایق تفریحی در یونان

قایق رانی وقایق سواری دریونان

1.یونان یکی از بهترین مکان ها برای قایق سواری دراروپا یااحتمالا درسراسردنیااست.آبهای آن با جزایرگوناگون، بزرگ وکوچک،مناظرزیبای جالب وچشم اندازهای بسیاردیدنی وسعت یافته اند.

2.این کشور توسط دریای اژه(Aegean )درشرق،دریای یونان(Ionic)درغرب،دریای مدیترانه (Mediterranean)واقریطس (crete)درجنوب احاطه شده است.دریای اژه درجزایربیابانی فراوانی واقع است وجزایرخوش منظره آنها مخفیگاه کاملی هستند برای وقتی که احساس می کنید ازشهر خسته شده اید.شما به راحتی می تواندی بین آن جزایرقایقرانی کنید ودرهرجهتی که بخواهید حرکت کنید.جزایریونان (Ionic Island )باگیاهان سبز فراوان پوشیده شده اند وآنها بهترین مکان برای آرامش واستراحت هستند.قایق های بادبانی برای فروش موجودهستند یاامکان برای اجاره کردن خواهید داشت

.هردوانتخاب به شما فرصت خوبی می دهندتا مسیری را که می خواهید به مسافرت برویدراانتخاب کنید.شما ممکن است صبحانه رادریک جزیره ونهاررادرجزیره دیگری میل کنید.روش حمل ونقل دریایی به خوبی گسترش یافته است وشما درباره ی سوخت ،آب وذخیره غذایی هیچ نگرانی ندارید.

3.هرجزیره ای که می بینید برای شما بازیبایی های منحصربه فردوماهیت اصلی آن شگفت انگیز خواهدبود.اگرتصمیم بگیرید مدت طولانی تری درآن جزیره بمانید،شانس خوبی خواهید داشت تا ازمهمان نوازی آن لذت ببرید زیرا که مکانی مساعد همراه باشادمانی به شما تاریخ واسطوره ی آن راخواهندگفت.البته ممکن است اتفاق بیافتد که شما این تاریخ را اززمان مدرسه تان به خاطر بیاورید.

4.یونان 300روز آفتابی درسال دارد،آب وهوای مدیترانه ای ان مرطوب وسالم است.درزمان تابستان طوفان های محدود وجوددارد اما شما ممکن است بادهای سهمگینی را تجربه کنید که اغلب به خاطر تعدادجزایرصخره ای فراوان جهت آنها را تغییر می دهد.

5. بیشتر افراد معتقداندکه قایق رانی چیزی نیست که آنها بتوانند ازعهده ی آن برآیند.اما این گفته درست نیست ،چون هزینه حمل قابق بادبانی توسط گروهی از دوستان خوب سهمیه بندی شده است که برای شما قیمتی بیش ازآنچه شما برای هتل می پردازید نخواهندداد بنابراین چرا قایق بادبانی راانتخاب نمی کند تا وسعت آبهای دریابا قایق موتوری راکشف کند؟

خریدن قایق دریونان

6.انتخاب قایق وخرید ان کارراحتی نیست وآن نیازمند چنداقدام خوب است.کارکنان توسعه (Grekodom )به شما کمک خواهندکرد تا دربین تعدادفراوانی از قایق های موجود راهی راپیداکنیدودرباره ی همه موادجزئی بامالک قایق اظهارنظرمیکنند ودرپایا ن قرارداد خرید قایق را آماده ومالکیت جدیدشما راتضمین میکنند ومحل مناسبی برای نگهداری قایق پیدا میکنند

.

چطور می توانم دریونان قایقی اجاره کنم؟

شما می توانید درآتن یادرتسالونیکی قایقی اجاره کنید.همه شما می توانیدبامعرف ما مرتبط باشیدیابا اداره اصلی ما درتسالونیکی تماس بگیرید:00302310591431،e-mail:info@grekodom.ru

هزینه ثابت ارائه شده از نگهداری کشتی تفرجی درسال 2013

7.هزینه سالیانه نگهداری کشتی تفریحی توسط شخصی که مالیات را پرداخت کرده پرداخت میشود،که وابسته به حقوق بندرگاه ،حق بیمه،سوخت،خدمات وهزینه های فاکتورشده به همان اندازه ی عمرقایق محاسبه می شود به این صورت محاسبه می شود: قایق های باموتورروباز،قایق های موتورسریع ومنظم،طول کلی بیش از5مترنباشد:4000یورو.این مقدار برای قایق های طویل تر 2000یورو به ازای هرمتر بیشتراز 5متر افزایش می یابد.

8.قایق های بادبانی پوشیدهیاقایق موتوری ها باطول 7متر 12000یورو،طول 7تا 10متر این میزان تا300یوروبه ازای هرمترافزایش می یابد؛طول 10تا12متر این مقدارتا7500یوروبه ازای هرمترافزایش می یابد؛طول 12تا15متراین مقدار تا15000یورو به ازای هرمتر طول آن افزایش می یابد؛کل طول 15تا 18متر تا22500یورو بهازای هرمتراضافی افزایش می یابد؛طول 18تا22متر ،این مقدار تا50000یوروبه ازای هرمتراضافی کل طول آن افزایش می یابد.اگر طول قایق یک عددکسری است ،عددکامل آن برای محاسبه بکارمی رود.

1.قایق های موتوری روباز

درآمدثابت ارائه شده برای حفاظت قایق

2008+ 2003-2007قبل از سال 2002

بالاتراز5.54.0003.402.800

5,56,56.0005.1004.200

6,57,58.0006.8005.600

7,58,510.0008.5007000

8,59,512.00010.2008.400

9,510,514.00011.9009.800

10,511,516.0003.60011.200

11,512,518.00015.30012.600

12,513,520.00017.00014.000

13,514,522.00018.70015.400

14,515,524.00020.40016.800

15,516,526.00022.10018.200

16,517,528.00023.80019.600

17,518,530.00025.50021.000

18,519,532.00027.20022.400

19,520,534.00028.90023.800

 

2. قایق های موتوری پوشیده

طول قایق2008سال 2003-2007قبل از2002

بالاتراز712.00010.2008.400

7,58,515.00012.75010.500

8,59,518.00015.30012.600

9,510,521.00017.85014.700

10,511,528.50024.22519.950

11,512,536.00030.60025.200

12,513,551.00043.35035.700

13,514,566.00056.10046.200

14,515,581.00068.85056.700

15,516,5103.50087.97572.450

16,517,5126.000107.10088.200

17,518,5148.500126.225103.950

18,519,5178.500151.725124.950

19,520,5208.500177.225145.950

20,521,5238.500202.725166.950

21,522,5268.500228.225187.950

22,523,5318.500270.725222.950

23,524,5368.500313.225257.950

 

 

3. قایق های بادبانی

طول قایق20082003-20072002

بالاتراز 76.0005.1004.200

7,58,57.5006.3755.250

8,59,59.0007.6506.300

9,510,510.5008.9257.350

10,511,514.25012.112,509.975

11,512,518.00015.30025.200

12,513,525.50021.67517.850

13,514,533.00028.0503.100

14,515,540.50034.42528.350

15,516,551.55043.987,5036.225

16,517,563.00053.55044.100

17,518,574.25063.112,5051.975

18,519,589.25075.862,5062.475

19,520,5104.250177.22572.975

20,521,5119.250202.72583.475

21,522,5134.250228.22593.975

22,523,5159.250270.725111.475

23,524,5184.250313.225128.975

 

 

اشتراک خبرنامه