فروش - زمین 20171 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

1 300 000 €

650 000 €