فروش - هتل 1000 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

4 200 000 €