فروش - زمین 4000 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

220 000 €

130 000 €