فروش - خانه 309 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

320 000 €

290 000 €