فروش - زمین 10500 m² در تسالونیکی

480 000 €

320 000 €