فروش - هتل 8000 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

بنا به درخواست