فروش - خانه 140 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

350 000 €