فروش - دوبلکس 90 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

150 000 €