فروش - دوبلکس 182 m² در تسالونیکی

380 000 €

330 000 €