فروش - دوبلکس 225 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

580 000 €