فروش - دوبلکس 123 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

230 000 €