فروش - اپارتمان 62 m² در کایماکتسالان

70 000 €

34 000 €