فروش - اپارتمان 117 m² در تسالونیکی

450 000 €

390 000 €