فروش - زمین 17643 m² در سیتونیا (خالکیدیکی)

700 000 €