فروش - خانه 100 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

290 000 €