فروش - دوبلکس 125 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

420 000 €