فروش - هتل 3684 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

بنا به درخواست