فروش - دوبلکس 110 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

250 000 €