فروش - دوبلکس 80 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

230 000 €

170 000 €