فروش - دوبلکس 150 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

270 000 €