فروش - دوبلکس 100 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

200 000 €