فروش - خانه 108 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

170 000 €