فروش - خانه 108 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

215 000 €