فروش - زمین 1425 m² در آتوس (خالکیدیکی)

500 000 €