فروش - زمین 18800 m² در آتوس (خالکیدیکی)

1 100 000 €