فروش - دوبلکس 125 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

185 000 €