فروش - دوبلکس 98 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

175 000 €