فروش - دوبلکس 50 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

120 000 €