فروش - خانه 137 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

300 000 €