فروش - ویلا 450 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

1 800 000 €

1 400 000 €