فروش - خانه 220 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

280 000 €