فروش - دوبلکس 117 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

135 000 €