فروش - دوبلکس 123 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

500 000 €