فروش - ویلا 155 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

500 000 €

410 000 €