فروش - زمین 4000 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

200 000 €