فروش - زمین 500 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

270 000 €