فروش - خانه 116 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

300 000 €