فروش - خانه 116 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

330 000 €