فروش - ویلا 820 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

1 100 000 €

900 000 €