فروش - زمین 600 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

190 000 €