فروش - دوبلکس 135 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

245 000 €