فروش - خانه 150 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

475 000 €