فروش - دوبلکس 168 m² در حومه تسالونیکی

170 000 €

160 000 €